Meer weten of een vrijblijvende afspraak maken? Bel 0475 - 33 38 46 of ga naar de contactpagina

Stappenplan bij letselschade

Stap

1

Gratis eerste advies. Nadat u contact met ons heeft opgenomen, bekijken we samen wat we voor u kunnen betekenen.

Stap

2

Eerste gesprek met het specialistenteam. Vervolgens gaan we samen met een team van specialisten kijken naar de gemaakte kosten

Stap

3

Vaststellen van de aansprakelijke partij; waar twee vechten zijn er twee schuld. Het is uw woord tegen dat van de tegenpartij en dus zullen wij u met raad en daad bijstaan om de aansprakelijkheid van uw letsel helder te krijgen.

Stap

4

Opvragen van gegevens. Uiteraard is het belangrijk dat we alle relevante gegevens met betrekking tot de zaak tot onze beschikking hebben. U moet dan denken aan gegevens van de politie en medische gegevens van uw huisarts, fysiotherapeut en behandelend specialisten.

Stap

5

Aanvragen voorschotten. Mits de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, kan er verzocht worden om een voorschot te doen. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen terechtkomt. Hiervoor dienen ook alle schadeposten in kaart te worden gebracht.

Stap

6

De definitieve schadevergoeding; gedurende het schaderegelingstraject zal uw herstel nauwlettend in het oog worden gehouden. Indien u op een gegeven moment geen klachten meer heeft en u kunt alles weer wat u voor het ontstaan van het letsel ook kon, zal uw letselschadezaak kunnen worden afgewikkeld.

Stap

7

Afwikkeling na stap 6 kunnen er drie situaties ontstaan. 1. Ofwel de aansprakelijke partij is bereid het gevorderde schadebedrag te betalen. Dan zal uw zaak snel, door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, worden afgewikkeld. 2. Ofwel de aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag, maar doet een tegenbod. Dit is mogelijk als bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn. In dit geval ontstaat meestal een onderhandelingsfase waarbij vaak alsnog de overeenkomst kan worden gesloten. 3. Ofwel de aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag en wil ook niet onderhandelen. In dat geval zullen wij u adviseren over de haalbaarheid van de vordering in een civiele procedure. Bij een positief advies en uw instemming, zullen wij de gerechtelijke procedure starten. Ook in dat geval worden aan u voor onze rechtsbijstand geen kosten in rekening gebracht.

Stap

8

Nazorg uw zaak is afgewikkeld en u heeft een schadebedrag ontvangen. Deze schadevergoeding is vaak ook bedoeld voor de toekomst. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat u over tien of twintig jaar nog steeds gebruik kunt maken van deze schadevergoeding.